Wat is technologieverkenning?


Technologieverkenningen zijn technologische adviezen rond een innovatievraagstelling. Het zijn adviezen die bij de ingeschakelde kennisinstelling enig studiewerk op maat van de kmo vereisen. Een technologieverkenning vereist een studie-activiteit van een paar tot een 15 dagen.

Het advies beoogt kennisoverdracht vanuit het erkend expertisecentrum naar de kmo. Een technologieverkenning bevat altijd een technologische kenniscomponent, in tegenstelling tot andere adviesverstrekkingsformules binnen de kmo-portefeuille duidelijk af te bakenen.

Het resultaat van een project technologieverkenning bestaat uit een grondig technologisch advies vanwege het kenniscentrum, desgevallend gepaard gaand met een kort opleidingsmoment terzake. Dit advies moet de kmo toelaten om met meer kennis van zaken te beslissen tot het al dan niet opstarten van de verdere stappen tot innovatie, alsook over de wijze waarop dit kan gebeuren.

Technologieverkenning kan een eerste aanzet zijn tot een later diepgaandere (en eventueel door het IWT steunbare) haalbaarheidsstudie of een innovatieproject. Voor meer info kan je terecht op www.iwt.be.
 

Voorbeelden:

 • Identificeren, analyseren, bestuderen van de mogelijke technische problemen, invloedsparameters of belemmeringen die zich stellen rond de beoogde innovatie
 • Uitvoeren van eerste berekeningen, verkennende (laboratorium) proeven en/of simulaties
 • Zoeken naar geschikte technologieën
 • Technologieverkenning kan ook aangewend worden om samen met de kennisinstelling een voorbereidingstraject ten gronde (naar inhoud) voor een groter internationaal project (Europees Kaderprogramma, Eureka, European Research Area (ERA) ...) uit te voeren

Volgende zaken komen NIET in aanmerking: 

 • Marktstudies zonder direct verband met het lastenboek voor de beoogde innovatie;
 • Octrooistudies;
 • Marketingactiviteiten, vb. ontwerp van een website;
 • Bedrijfskundig advies in de ruime zin ten behoeve van een doorlichting en aanpassing van de bedrijfsorganisatie;
 • Het aanleggen, uitschrijven van een administratief dossier (vergunning, norm, verkrijgen label, enz.);
 • De loutere uitbesteding van routinematige testen;
 • Studie-activiteiten in het kader van kwaliteitszorg;
 • Zoektocht naar kapitaalverschaffers t.b.v. de financieringsnoden van het bedrijf;
 • Algemene opleidingen;
 • Arbeidsmarktbemiddeling;
 • Engineeringopdrachten;
 • Prototypebouw
 • Troubleshooting;
 • Aankoop van software en softwarediensten;
 • Tests na commercialisering
 • Klinische testen;
 • Routinematige testen, vb. voor het bekomen van een certifiëring
 • Kosten licentienames door het bedrijf
 • Studies naar investeringsbehoeften
 • Niet limitatieve lijst
   

Bron: www.kmoportefeuille.be


 

laatste nieuwtjes

15okt
Vacature praktijktrainer basisonderhoud tuinmachines

Praktijktrainers basisonderhoud van tuinmachines